Защо е добре да поправите електроуредите си пред това даги замените с нови

Поправете, вместо да подменяте с нови! Как поддръжката на вашите домашни уреди помага на околната среда

Въведение

Съвременният начин на живот ни заобиколи с множество електронни устройства и уреди, които улесняват ежедневието ни. Въпреки това, когато тези уреди се повредят, естествената реакция често е да ги изхвърлим и да закупим нови. Този подход обаче има сериозни последици за околната среда. Вместо да изхвърляте повредени уреди, помислете за ремонт и поддръжка, за да удължите живота им и да намалите въглеродния си отпечатък. Тази статия обяснява защо поправянето на вашите домашни уреди е екологичен избор и как можете да направите разлика в усилията за опазване на околната среда.

Намаляване на отпадъците


Електронните отпадъци, известни още като e-waste, са един от най-бързо растящите потоци отпадъци в света. Според Организацията по прехрана и земеделие (FAO) количеството генерирана електронна и електрическа отпадъци се очаква да нарасне от 44,7 милиона тона през 2019 г. до 52,2 милиона тона през 2022 г. Като поправяте и поддържате своите уреди, вие допринасяте за намаляване на този нарастващ проблем с отпадъците.

Спестяване на енергия


Новите уреди често са по-енергийно ефективни от техните предшественици, но производството на тези уреди изисква значително количество енергия. Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA), производството на един компютър може да изразходва толкова енергия, колкото той ще консумира през следващите две години работа. Като удължите живота на съществуващите си уреди, вие намалявате енергията, необходима за тяхното производство и минимизирате въздействието върху околната среда.

Запазване на ресурси


Производството на електронни устройства изисква добив на ценни минерали и метали, като мед, злато и сребро. Този процес може да причини сериозни щети на местните екосистеми и здравето на хората. Като изберете да поправите уредите си, вие помагате за запазването на тези ресурси и намалявате търсенето на ново минно дело.

❗❗❗ СХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ:  Устойчиво развитие и екологични тенденции: Въздействието на опазването на околната среда, възобновяемите енергийни източници и водещите екологични практики

Икономически ползи?


Ремонтът на уреди може да бъде рентабилна алтернатива на закупуването на нови. Цените на ремонта обикновено са много по-ниски от цената на нов уред, а услугата често идва с гаранция. Освен това, като поддържате уредите си, можете да избегнете скъпите сметки за ремонт или замяна в бъдеще.

Овластяване на потребителите


Ремонтът на уреди насърчава култура на самостоятелност и овластява потребителите да поемат контрол над собствените си притежания. Това може да доведе до повишена информираност относно потреблението и устойчивостта, което в крайна сметка ще повлияе положително на околната среда.

Подкрепете местния бизнес


Много малки предприятия за ремонт на уреди работят в нашите общности, осигурявайки работни места и подкрепяйки местната икономика. Избирайки да поправите уредите си, вие подкрепяте тези фирми и допринасяте за силна и устойчива местна икономика.

Заключение

Поправянето на вашите домашни уреди е екологичен избор, който носи многобройни предимства както за околната среда, така и за икономиката. Той намалява отпадъците, спестява енергия, запазва ресурсите, предлага икономически ползи, овластява потребителите и подкрепя местния бизнес. Следващият път, когато някой от вашите уреди се повреди, помислете за ремонт, преди да го изхвърлите. Вашето решение може да направи значителна разлика в усилията за опазване на околната среда.

И така, ако имате дефектирала пералня, печка, фурна, кафемашина, друг тип електроуред, преди да го замените с нов, помислете, дали не е удачно да го премонтирате. Ако имате базови познания по битова електротехника, можете да закупите резервни части за електроуреди и да си ги поправите сами!