Еко енергия

Обновена енергия (слънчева, вятърна, водна и др.)
Енергийна ефективност
Изкопаеми горива
Ядрена енергия